Morocco: "Evasion Saharienne"

 

Dades Valley

Todra Canyon

Oum Jrane

Zagora

Kasbah

Erg Chegaga

Erg

Talate Palm Plantation

Aït Benhaddou

Ouarzazate

Paris-Dakar Rallye