China
4th Trip (2002)

 

Shanghai

Huang Shan

Beijing

Datong

Pingyao

Xian

Yunnan

Guizhou

Yangshuo